Дайын үй жұмыстары Английский язык Ben Goldstein 6 класс 2017 Упражнение Ex2 p69

Английский язык 6 - сынып

Авторлары: Goldstein Ben, Heyderman Emma, Jones Ceri "Cambridge" баспасы 2017

Жауабы:

Английский язык Eyes Open 2 for Kazakhstan Grade 6 Student`s book Ben Goldstein 6 класс 2017 Упражнение Ex2 p69 <<  есеп  есеп >>

Module 1: Our class

Vocabulary (Life at School)

Ex1 p5 Ex2/Ex3 p5 Ex4 p5

Reading (A magazine)

Ex2 p6 Ex3 p6 Ex5 p6 Ex6 p6

Language focus 1 (will/won't, may/might)

Ex2 p7 Ex3 p7 Ex5 p7

Language focus 2 ( be going to )

Ex2 p9 Ex4 p9

Reading (a blog)

Ex3 p11 Ex5 p11

Writing (an email)

Ex1 p13 Ex2 p13 Ex5 p13

8 CLIL

Ex3 p14

Extra Reading

Ex1 p15

Module 2: Helping and Heroes

Vocabulary (Jobs)

Ex1 p17 Ex2 p17 Ex3 p17 Ex4 p17

Reading (A magazine quiz)

Ex1/Ex2/Ex3 p18 Ex4 p18 Ex5 p18 Ex6 p18 Ex7 p18

Language focus 1 (was/were)

Ex1 p19 Ex2 p19 Ex3 p19 Ex4 p19 Ex5 p19 Ex6 p19 Ex7 p19

Language focus 2 ( was/were: questions )

Ex1 p21 Ex2 p21 Ex5 p21 Ex6 p21 Ex7 p21 Ex8 p21

Discover Culture

Ex2 p22 Ex3 p22 Ex4 p22

Reading (a blog)

Ex1/Ex2 p23 Ex3 p23 Ex5 p23

Writing (an email)

Ex1 p25 Ex2 p25 Ex3 p25 Ex5 p25

2 CLIL

Ex1 p26

3 CLIL

Ex2 p26

Extra Reading

Ex1 p27

[1-2 Review ]

Ex1 p28 Ex2 p28 Ex3 p28 Ex4 p28 Ex5 p28 Ex6 p28 Ex7 p28

Language focus

Ex1 p29 Ex2 p29 Ex3 p29 Ex4 p29 Ex5 p29 Ex6 p29 Ex7 p29

Module 3: Our Countryside

Vocabulary (Wild animals)

Ex1 p31

Reading (An online forum)

Ex2 p32 Ex3 p32 Ex4 p32 Ex5 p32

Language focus 1 (comparatives)

Ex1 p33 Ex2 p33 Ex4 p33 Ex5 p34

Language focus 2 (must/mustn’t, should/shouldn’t)

Ex3 p35 Ex6 p35 Ex7 p35 Ex8 p35

Discover Culture

Ex4 p36 Ex5 p36

Reading (a blog)

Ex1/Ex2 p37 Ex3 p37 Ex5 p37

Writing (A description of a favorite walk)

Ex2 p39 Ex4 p39 Ex5 p39 Ex7 p39

Extra Reading

Ex1 p41

Module 4: Drama and Comedy

Vocabulary (action verbs)

Ex2 p43 Ex3 p43

Reading (a story)

Ex3 p44 Ex4 p44

Language focus 1 (Past continuous: affirmative and negative)

Ex1 p45 Ex2 p45 Ex3 p45 Ex4 p45

Language focus 2 (Past simple vs. continuous)

Ex1 p47 Ex2 p47

Discover Culture

Ex3 p48 Ex4 p48 Ex5 p48

Reading (an article)

Ex2 p49 Ex3 p49 Ex4 p49

Writing (A story)

Ex2 p5 Ex4 p51 Ex6 p51

CLIL 4

Ex1 p52 Ex2 p52

Extra Reading

Ex1 p53

Module 5: Our health

Ex1 p57 Ex2 p57 Ex3 p58 Ex5 p58 Ex1 p59 Ex2 p59 Ex3 p59 Ex4 p59 Ex2 p61 Ex4 p61 Ex6 p61 Ex3 p63 Ex4 p63 Ex3 p63 Ex4 p63 Ex5 p63 Ex1 p65 Ex2 p65 Ex5 p65 Ex2 p66 Ex3 p66 Ex1 p67 Ex2 p67

Module 6: Travel and holidays

Ex1 p69 Ex2 p69 Ex2 p70 Ex3 p70 Ex5 p70 Ex2 p71 Ex3/Ex4 p71 Ex2 p73 Ex3 p73 Ex4 p73 Ex4/Ex5 p74 Ex6 p74 Ex1/Ex2 p75 Ex3 p75 Ex5 p75 Ex1 p77 Ex2 p77 Ex3 p77 Ex6 p77 Ex1 p78 Ex2 p78 Ex3 p78 Ex1 p79

5-6 REVIEW

Ex1 p80 Ex2 p80 Ex3 p80 Ex4 p80 Ex5 p80 Ex6 p80 Ex7 p80 Ex1 p80 Ex1 p81 Ex2 p81 Ex3 p81 Ex4 p81 Ex5 p81 Ex6 p81 Ex7 p81

Module 7: Reading for Pleasure

Ex1 p83 Ex2 p83 Ex1 p83 Ex4 p83 Ex5 p84 Ex6 p85

Module 8: Our neighborhood

Vocabulary (Shop)

Ex1 p87 Ex2 p87 Ex3/Ex4 p87

Reading (A blog)

Ex2 p88 Ex3 p88 Ex4 p88 Ex6 p88

Language focus 1 (should/must)

Ex1 p89 Ex2 p89 Ex3 p89 Ex4 p89

Vocabulary (Healthy habits)

Ex4 p90 Ex5 p90

Language focus 2 ( (don't) have to )

Ex1 p91 Ex2 p91 Ex3 p91 Ex5 p91

Discover Culture

Ex3 p92 Ex4 p92

Writing (an email)

Ex2 p95 Ex4 p95 Ex5 p95 Ex7 p95

8 CLIL

Ex1 p96

9 CLIL

Ex3 p96

Extra Reading

Ex1 p97 Ex2 p97

Module 9: Transport

Vocabulary (Transport)

Ex1 p99 Ex2 p99

Reading (An article)

Ex3 p100 Ex5 p100

Language focus 1 (present simple passive)

Ex2 p101 Ex3 p101 Ex5 p101 Ex6 p101

Language focus 2 ( present continuous for the future. )

Ex2 p103 Ex5 p103

Discover Culture

Ex4 p104 Ex6 p104

Reading (An article)

Ex3 p105 Ex4 p105

Writing (an email)

Ex1 p107 Ex2 p107 Ex4 p107 Ex6 p107

Extra Reading

Ex1 p109

Мектеп оқушыларының пәндік оқулықтардың дайын шешімдерім баяғыдан жиі қолданатыны құпия емес. Жыл сайын меңгеруге тиісті оқулықтар санымен олардың көлемі айтарлықтай көбейіп отыр, ал осы пәндерді менгеріп, түсінуге уақыт жеткіліксіз. Осы себеппен балаларға көмектесу мақсатында, олардан талап етілетін жүктемелерді азайтуға, күнделікті ментальды шаршауын алдын-алу және үй жұмыстарына дайындалу тиімділігін арттыру мақсатында мамандар дайын жауаптардан тұратын жинақтар құрастырады.