Дайын үй жұмыстары Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13

Алгебра 8 - сынып

Авторлары: Абылкасымова А.Е., Кучер Т.П, Жұмағұлова З.Ә., Корчевский В.Е. "Мектеп" баспасы 2018

Жауабы:

Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13Алгебра Абылкасымова 8 класс 2018 Упражнение 20.13 <<  есеп  есеп >>

Упражнения для повторения курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Глава 1. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

§ 1. Действительные числа

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

§ 2. Квадратный корень

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23

§ 3. Свойства арифметического квадратного корня

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40

§ 4. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40

§ 5. Функция у = 4х , ее свойства и график

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18

Глава 2. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

§ 6. Квадратное уравнение. Виды квадратных уравнений

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32

§ 7. Решение квадратных уравнений

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41

§ 8. Теорема Виета

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 8.47 8.48

§ 9. Квадратный трехчлен

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40

§ 10. Дробно-рациональные уравнения

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46 10.47 10.48

§11. Уравнения, приводящиеся к квадратным уравнениям

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42

§12. Решение текстовых задач с помощью квадратного уравнения

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.32 12.33 12.34 12.35

Глава 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

§ 13. Квадратичная функция

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30

§ 14. Функция у = ах + Ьх + с, а * 0, ее свойства и график

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49

Глава 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ

§ 15. Интервальная таблица. Гистограмма

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11

§ 16. Накопленная частота

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12

§17. Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение

17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14

Глава 5. НЕРАВЕНСТВА

§18. Квадратное неравенство. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23

§19. Рациональное неравенство. Метод интервалов

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32

§ 20. Системы нелинейных неравенств с одной переменной

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20

Упражнения для повторения курса алгебры 8 класса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Мектеп оқушыларының пәндік оқулықтардың дайын шешімдерім баяғыдан жиі қолданатыны құпия емес. Жыл сайын меңгеруге тиісті оқулықтар санымен олардың көлемі айтарлықтай көбейіп отыр, ал осы пәндерді менгеріп, түсінуге уақыт жеткіліксіз. Осы себеппен балаларға көмектесу мақсатында, олардан талап етілетін жүктемелерді азайтуға, күнделікті ментальды шаршауын алдын-алу және үй жұмыстарына дайындалу тиімділігін арттыру мақсатында мамандар дайын жауаптардан тұратын жинақтар құрастырады.